Koralinio klubo / Coral Club oficiali svetainė arrow_drop_down
location_on Jūsų buvimo vieta Lietuva ?
Norėdami pažiūrėti kainas ir katalogą, prašom pasirinkti šalį iš sąrašo ir kalbą iš siūlomų konkrečiai šaliai.
Dabartinė šalis

Konfidencialumo politika

Kompanija Coral Club gerbia jūsų privatumą, todėl mes renkame ir naudojame jūsų asmeninius duomenis tik tiek, kiek tai būtina, kad galėtume pristatyti jums produktus ir galimybę naudotis pasaulinio lygio paslaugomis, mūsų internetinėmis svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis (toliau – Paslaugos). Asmeniniai duomenys yra:

 • vardas, pavardė
 • adresas
 • telefono numeris
 • gimimo data
 • el. pašto adresas

kiti duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų asmenybę.

Mūsų Privatumo politikoje paaiškinama, kaip ir kokius duomenis mes renkame, o taip pat kaip ir kam mes jūsų asmeninius duomenis naudojame. Joje taip pat aprašoma, kaip jūs galite prieiti prie savo duomenų, kaip jie apdorojami ir keičiami, kaip jūs galite savo duomenis valdyti.

Jeigu jums kiltų klausimų, susijusių su mūsų duomenų naudojimo metodais arba su jūsų teisėmis, kurios yra aprašytos žemiau, jūs galite kreiptis į Asmeninių duomenų apsaugos skyrių ir jo specialią palaikymo tarnybą el. paštu cci.lit@gmail.com. Mes nuolat tikriname laiškus, ateinančius šiuo adresu, kad galėtumėme užtikrinti patikimą aptarnavimo lygį.

Mes taip pat sukūrėme Privatumo centrą, kuriame pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, nuorodos į greitą prieigą prie paskyros nustatymų, instrukcijos apie kai kurių jūsų teisių įgyvendinimą ir pagrindinių terminų ir sąvokų, naudojamų šioje Privatumo politikoje, apibrėžimai.

Kokią informaciją mes renkame

Mes renkame informaciją tam, kad galėtumėme pasirūpinti jūsų maksimaliu patogumu kai jūs naudojatės mūsų Paslaugomis. Pagrindinius duomenis, kurie yra laikomi asmeniniais, mes gauname tiesiai iš jūsų, kai jūs atliekate šiuos veiksmus:

 1. kuriate savo paskyrą arba įsigyjate bet kurį mūsų produktą arba Paslaugą (tai gali būti, pavyzdžiui, mokėjimo duomenys, tarp kurių vardas, pavardė, adresas, kreditinės kortelės numeris, valstybinis identifikacinis numeris);
 2. kreipiatės pagalbos į mūsų klientų informacijio palaikymo tarnybą (tai gali būti, pavyzdžiui, telefono numeris);
 3. pildote kontaktinių duomenų formas arba užsisakote naujienlaiškius ar kitą informaciją (tai gali būti, pavyzdžiui, el. pašto adresas);
 4. dalyvaujate konkursuose ir apklausose arba dalyvaujate kituose mūsų organizuojamuose renginiuose, kur gali reikėti informacijos apie jus.

Tačiau mes renkame ir papildomą informaciją tuo metu, kai suteikiame jums Paslaugas, kad galėtumėme užtikrinti jų būtiną kokybę. Šie informacijos rinkimo būdai nėra tokie akivaizdūs, todėl mes norėtume paaiškinti kaip tai vyksta (atkreipiant dėmesį į tai, kad jie gali keistis).

Su paskyra susijusi informacija renkama priklausomai nuo to, kokiomis Paslaugomis jūs naudojatės; į ją, pavyzdžiui, įeina jūsų paskyros numeris, jūsų pirkiniai, produktų galiojimo arba pratęsimo terminai, informacijos ir aptarnavimo užklausos, o taip pat detali informacija apie tai, ką konkrečiai jūs užklausėte ir ką mes atsakėme.

Slapukų dokumentai ir panašios technologijos, naudojami mūsų svetainėse ir programėlėse, leidžia mums sekti jūsų veiksmus naršyklėje, nuorodų paspaudimus, įsigyjamus produktus, jūsų prietaiso tipą, o taip pat rinkti įvairius duomenis, tarp jų analitinius, susijusius su naudojimusi mūsų Tarnybų paslaugomis ir bendravimu su jomis. Tai leidžia mums pasiūlyti jums labiau tinkamus produktus, gerinti darbą su mūsų svetainėmis ir programėlėmis, o taip pat rinkti duomenis apie mūsų Tarnybų darbą ir (išanalizavus duomenis) jį gerinti. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų buvimo vietą (IP adresą), kad galėtumėme personalizuoti savo Tarnybų veiklą. Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kaip valdyti mūsų naudojamas technologijas, žiūrėkite mūsų Slapukų naudojimo politiką.

Duomenys apie naudojimąsi Paslaugomis, įskaitant metaduomenis, žurnalų dokumentus, slapukus, prietaisų identifikavimo duomenis ir informaciją apie buvimo vietą, renkami automatiškai tuo metu, kai jūs naudojatės Paslaugomis. Į šią informaciją įeina ir duomenys apie naudojimąsi funkcijomis, turiniu ir nuorodomis (įskaitant išorines, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos papildinius), įtrauktomis į Paslaugų sudėtį, IP adresas, naršyklės tipas ir jos nustatymai, Paslaugų naudojimosi data ir laikas, duomenys apie naršyklės konfigūraciją ir papildinius, kalbiniai prioritetai ir slapukų duomenys, duomenys apie įrenginius, kurių pagalba naudojamasi Paslaugomis, įskaitant duomenis apie įrenginio tipą, operacinę sistemą, nustatymus, programėlių ID, įrenginio ID ir informaciją apie klaidas. Kai kurie iš šių duomenų gali būti naudojami apytiksliam jūsų buvimo vietos nustatymui.

Papildoma informacija apie jus gali ateiti iš kitų šaltinių, įskaitant viešai prieinamus duomenis ir informaciją iš trečiųjų asmenų, iš kurių mes imame informaciją, ir būti naudojama kartu su jau turimais jūsų duomenimis. Tai leidžia mums atnaujinti, plėsti turimus duomenis, analizuoti jų tikslumą, rasti naujų klientų ir pasiūlyti jums prekių ir paslaugų pagal jūsų interesus. Jeigu jūs pateikiate mums duomenis apie kitus asmenis (arba kiti asmenys pateikia duomenų apie jus), mes naudojame juos tiktai tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti.

Kaip mes naudojame informaciją

Mes siekiame rinkti tik būtiniausius duomenis ir naudoti juos tiktai, jeigu (1) mums buvo suteiktas atitinkamas leidimas, (2) tai būtina norint teikti Paslaugas, kurias jūs įsigijote arba kuriomis naudojatės, arba (3) tai būtina, kad būtų užtikrintas teisės aktų reikalavimų laikymasis ir kiti teisėti tikslai. Žemiau aprašomi leidžiami naudojimo būdai:

Paslaugų teikimas, gerinimas ir keitimas Mes renkame įvairią informaciją apie mūsų produktus ir Paslaugas, kuriais jūs naudojatės. Ši informacija naudojama šiais tikslais:

 • gerinti ir optimizuoti mūsų Pasklaugų kokybę ir naudojimąsi jomis (įskaitant mūsų internetines svetaines ir mobiliąsias programėles);
 • problemų diagnostikai ir pavojų saugumui išaiškinimui, galimų klaidų radimui ir pagerinimų, kuriuos būtina įtraukti į Paslaugas, nustatymui;
 • sukčiavimo atvejų ir neteisėto naudojimosi mūsų Paslaugomis ir sistemomis aptikimui ir neutralizavimui;
 • bendros statistikos apie naudojimąsi mūsų Paslaugomis rinkimui;
 • analizei apie naudojimąsi mūsų Paslaugomis ir produktais su tikslu nustatyti, kuriuos iš jų jūs labiausiai vertinate.

Žymi dalis iš mūsų renkamų duomenų yra bendro pobūdžio ir atspindi statistinius duomenis, kaip klientai naudojasi mūsų Paslaugomis, ir nėra susijusi su konkrečiu asmeniu, tačiau jeigu duomenys yra asmeniniai arba gali būti susieti su asmeniniais duomenimis, mes juos naudojame atitinkamu būdu.

Duomenų perdavimas patikimiems tretiesiems asmenims Mes galime perduoti jūsų duomenis įmonėms, kurios yra mūsų kompanijos filialai, partneriams, kurių paslaugos yra integruotos su mūsų paslaugomis, taip pat patikimiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, jeigu tai yra būtina paslaugų mūsų vardu atlikimui, ir būtent šiais atvejais:

 • mokėjimų kreditinėmis kortelėmis apdorojimas;
 • reklamos rodymas;
 • konkursų ir apklausų vedimas;
 • mūsų Paslaugų ir demografinės klientų statistikos analizavimas;
 • ryšio su jumis palaikymui, pavyzdžiui, per el. paštą arba naudojant apklausas;
 • santykių su klientais valdymas.

Tretiesiems asmenims mes perduodame tik tuos duomenis, kurie yra būtini užsakytoms ar reikalingoms paslaugoms mūsų vardu atlikti. Šie tretieji asmenys (ir bet kurie jų subrangovai) privalo griežtai laikytis asmeninių duomenų naudojimo nuostatų. Jiems draudžiama jūsų duomenis saugoti ar perduoti kitiems asmenims bet kokiais kitais tikslais, nenumatytais sutartyje (arba be jūsų sutikimo).

Ryšys su jumis Mes galime susisiekti su jumis tiesiogiai arba per išorinį paslaugų teikėją dėl produktų arba paslaugų, kuriuos jūs įsigijote arba užsiprenumeravote su tikslu teikti jums pranešimus, susijusius su paslaugomis. Mes taip pat galime su jumis susisiekti norėdami pasiūlyti jums papildomų paslaugų, kurios, mūsų nuomone, gali būti jums naudingos, jeigu jūs su tuo sutiksite arba jeigu tai leidžiama pagal įstatymines nuostatas. Toks sutikimas nėra privalomas, kad būtų galima įsigyti mūsų produktų ar paslaugų. Galimi susisiekimo su jumis būdai:

 • el. paštas
 • SMS
 • telefono skambutis
 • automatiniai telefono skambučiai arba SMS.

Savo paskyroje jūs galite pakeisti nustatymus, susijusius su informacijos iš mūsų arba mūsų partnerių gavimu.

Jeigu mes renkame iš jūsų duomenis, susijusius su bendru pasiūlymu, rinkimo momentu bus aišku, kas duomenis renka ir kieno privatumo politika turi būti vadovaujamasi. Jums taip pat bus pateikti variantai leisti mūsų partneriui savo asmeninius duomenis naudoti arba juos nuo jo paslėpti, o taip pat bus paaiškinta, kaip pasinaudoti šiuo pasirinkimu.

Jeigu jūs naudojatės paslaugomis, kurios leidžia importuoti kontaktus (pavyzdžiui, elektroninio marketingo naujienlaiškiai jūsų vardu), mes kontaktinius ir kitus asmeninius duomenis naudojame tiktai užsakytos paslaugos atlikimui. Jeigu jūs manote, kad kažkas suteikė mums jūsų duomenis ir norite, kad jie iš mūsų duomenų bazės būtų pašalinti, parašykite mums adresu cci.lit@gmail.com.

Asmeninių duomenų perdavimas į užsienį Jeigu jūs naudojatės mūsų Paslaugomis šalyje, kuri skiriasi nuo tos, kurioje yra mūsų serveriai, tai, kiek tai reikalinga mūsų bendradarbiavimui, jūsų duomenys gali būti perduodami už nacionalinės sienos. Taip pat, kai jūs mums skambinate arba pradedate on-line susirašinėjimą, mes galime suteikti jums pagalbą iš kurio nors vieno mūsų tarptautinio centro, kuris gali būti už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Tokiais atvejais jūsų asmeniniai duomenys yra naudojami laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.

Teisinių, priežiūros ir teisėsaugos institucijų užklausų vykdymas. Mes bendradarbiaujame su valstybės ir teisėsaugos organų atstovais bei privačiais asmenimis su tikslu laikytis įstatymų ir užtikrinti jų vykdymą. Mes atskleidžiame duomenis apie jus valstybės arba teisėsaugos organų atstovams ir privatiems asmenims, jeigu (tik savo nuožiūra) nuspręsime, kad tai būtina arba reikalinga atsakymui į pretenzijas ar teisminį potvarkį (tokį, kaip šaukimas atvykti į teismą), kad galėtumėme apginti savo nuosavybę ir teises, taip pat trečiųjų asmenų teises, užtikrinti visuomenės ar asmeninį saugumą arba užkirsti kelią veikai (arba užtikrinti jos nutraukimą), kuri, mūsų nuomone, yra neteisėta arba neetiška.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad informuotume jus, jeigu iš mūsų bus pareikalauta atskleisti jūsų asmeninius duomenis tretiesiems asmenims su teisminiu procesu susijusiu atveju.

Svetainės analizavimas Mes naudojamės įvairiomis svetainių analizavimo priemonėmis iš savo partnerių, tokiomis kaip Google Analytics, MixPanel ir Singular, kad galėtumėme rinkti duomenis apie tai, kaip jūs sąveikaujate su mūsų internetine svetaine ar mobiliiosiomis programėlėmis, tarp jų apie jūsų lankomus puslapius, apie svetainę, iš kurios atėjote į mūsų svetainę, laiką, praleistą kiekviename puslapyje, jūsų naudojamą operacinę sistemą ir naršyklę, taip pat duomenis apie tinklą ir IP adresą. Informacija, gauta naudojant šias priemones, naudojama su tikslu pagerinti mūsų Paslaugas. Šios priemonės saugo naršyklėje nuolatinius slapukų dokumentus, kurie leidžia identifikuoti jus, kai kitą kartą apsilankote mūsų svetainėje. Kiekvienas slapukų dokumentas gali būti naudojamas tik atitinkamo paslaugų tiekėjo (pavyzdžiui, priemone Google Analytics gali naudotis tik kompanija Google). Informacija, surinkta slapukų pagalba, gali būti perduodama serverio partneriui ir būti saugoma jo serveriuose kitoje šalyje, nei jūsų gyvenama šalis. Nors į renkamą informaciją neįeina asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, adresas, mokėjimų duomenys ir t. t., ją naudoja paslaugos teikėjas ir ji perduodama kitiems asmenims laikantis perduodančio asmens privatumo politikos nuostatų. Jūs galite kontroliuoti mūsų naudojamas technologijas pasinaudodami nustatymų puslapyje Slapukų naudojimo politika esančiomis slapukų reklamjuostėmis, kurios, priklausomai nuo svetainės URL adreso, rodomos arba pirmą kartą apsilankius svetainėje, arba surandamos naršyklės ar išorinės priemonės nustatymų pagalba.

Tikslinė reklama Priklausomai nuo jūsų veiksmų mūsų svetainės puslapiuose ir kitose svetainėse, o taip pat priklausomai nuo to, kokius produktus esate įsigiję, jūs galite gauti tikslinius reklaminius skelbimus arba jūsų interesais pagrįstus pasiūlymus. Šie pasiūlymai atsispindės interneto puslapiuose kaip besikeičiančios reklamjuostės su produktų paveikslėliais. Mes taip pat bendradarbiaujame su išorinėmis organizacijomis, kurios valdo reklamą mūsų interneto puslapiuose ir kitose svetainėse. Mūsų partneriai gali naudoti įvairias technologijas, pavyzdžiui, slapukų dokumentus, kad galėtų rinkti informaciją apie jūsų veiksmus ir rodyti reklamą, susijusią su jūsų lankomais puslapiais ir interesais, o taip pat vertinti reklamos efektyvumą. Jeigu jūs norite atsisakyti gauti reklamą, susijusią su jūsų interesais, paspauskite čia. Jeigu jūs esate Europos Sąjungos teritorijoje, paspauskite čia. Atkreipkite dėmesį, kad jums vis tiek bus rodoma reklama, tik bendro pobūdžio.

Išorinės svetainės Mūsų svetainė ir mobiliosios programėlės gali turėti nuorodų į išorines svetaines. Mes neatsakome už šių svetainių turinį ir jų privatumo politiką ir rekomenduojame jums perskaityti kiekvienos lankomos svetainės privatumo nuostatas.

Kaip jūs galite patikrinti savo duomenis, juos atnaujinti arba pašalinti

Jūs lengvai galite prieiti prie savo asmeninių duomenų (jeigu jie yra pateikti), juos peržiūrėti, keisti, šalinti arba perkelti, o taip pat pakeisti prenumeratų nustatymus savo paskyroje, puslapyje „Paskyros nustatymai“. Norėdami gauti daugiau informacijos ir instrukcijas apie prieigą prie duomenų, jų pakeitimą arba pašalinimą, apsilankykite mūsų Privatumo centre.

Jeigu jūs pateikiate užklausą pašalinti savo asmeninius duomenis, kurie yra būtini, kad jūs galėtumėte įsigyti produktį arba naudotis paslaugomis, užklausa bus įvykdyta tik tiek, kiek tai nesutrukdys toliau jums teikti Paslaugas, vykdyti legalią dalykinę veiklą, teisinius arba sutartinius apskaitos vedimo reikalavimus.

Jeigu dėl kokios nors priežasties jūs negalite patekti į puslapį „Paskyros nustatymai“ arba Privatumo centrą, jūs galite susisiekti su mumis vienu iš būdų, nurodytų žemiau skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.

Kaip mes giname ir saugome jūsų duomenis.

Mes laikomės bendrų asmeninių duomenų apsaugos standartų tiek jų perdavimo metu, tiek ir juos gaunant ir saugant, įskaitant duomenų šifravimą tais atvejais, kai yra būtina.

Asmeninius duomenis mes saugome tiek laiko, kiek yra būtina teikti jūsų užsakytas Paslaugas, o taip pat ir ilgiau įvairiais pagrįstais teisiniais ar komerciniais tikslais. Saugojimo terminai gali būti:

 • nustatyti įstatymais, sutartimis arba atitinkantys kitus, su mūsų komercine veikla susijusius, reikalavimus;
 • susiję su tikslu išsaugoti, apsaugoti arba vykdyti mūsų teisiškai reglamentuotas arba sutartines teises;
 • būtini kokybiškoms ir tikslioms ūkinėms ir finansinėms operacijoms vykdyti.

Jeigu jums kyla klausimų, susijusių su jūsų asmeninių duomenų saugumu arba saugojimu, jūs galite parašyti mums adresu cci.lit@gmail.com.

Nurodymas „Nesekti“.

Kai kurios naršyklės leidžia automatiškai informuoti interneto svetaines, kuriose jūs lankotės, apie tai, kad joms neleidžiama sekti jūsų veiksmų, jei jūs nustatote komandą „Nesekti“. Mūsų šakoje kol kas neatidirbti bendri tokių signalų apdorojimo principai. Kaip ir daugelis kitų interneto svetainių ir tarnybų, dabar mes reaguojame į signalus „Nesekti“, kuriuos gauname iš savo lankytojų naršyklių. Daugiau informacijos apie signalą „Nesekti“ galima rasti svetainėje www.allaboutdnt.com.

Amžiaus apribojimai

Mūsų Paslaugas įsigyti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus. Paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims ir į juos neorientuotos. Jeigu jūs turite pagrindo manyti, kad jaunesnis nei 18 metų asmuo pateikė mums savo duomenis, prašom su mumis susisiekti.

Mūsų Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti dabartinę Privatumo politiką. Jeigu mes nuspręsime pakeisti savo Privatumo politiką, mes paskelbsime pakeitimus dabartinėje Privatumo politikoje ir bet kuriose kitose vietose, kur mūsų manymu bus būtina, kad jūs visada žinotumėte, kokius duomenis mes renkame, kaip juos naudojame ir kokioms aplinkybėms esant (jeigu tokios būtų) juos atskleidžiame. Jeigu mes padarysime esminių pakeitimų šioje Privatumo politikoje, mes informuosime jus apie tai čia, el. paštu arba pranešimu mūsų pagrindiniame interneto puslapyje mažiausiai 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.

Asmeninių duomenų apsaugos institucija

Jeigu jūs gyvenate Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje ir manote, kad mes jūsų asmens duomenis saugome ir naudojame pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamento (angl. – GDPR) nuostatas, jūs galite siųsti savo klausimus arba skundus į valstybinę asmens duomenų apsaugos instituciją (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) žemiau nurodytu adresu:

 • A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius,
  el. paštas: ada@ada.lt,
  tel. (8 5) 271 2804

Kaip su mumis susisiekti

Jeigu jūs turite klausimų arba skundų, susijusių su mūsų vykdoma Privatumo politika, mūsų veikla ar Paslaugomis, jūs galite kreiptis į mūsų Asmeninių duomenų apsaugos skyrių el. paštu cci.lit@gmail.com. Jūs taip pat galite į mus kreiptis vienu iš šių būdų:

Mes atsakome į visus kreipimusis ir klausimus per 30 (trisdešimt) dienų.


Papildoma informacija

Savo interneto svetainėse mes naudojame slapukus su tikslu rinkti ir saugoti nedidelius duomenų fragmentų dokumentus jūsų kompiuterio kietajame diske, kad, atsižvelgdami į jūsų prioritetus, galėtumėme pasirūpinti maksimaliu jūsų naršymo patogumu. Mūsų slapukų dokumentuose nėra saugomi jokie asmeniniai duomenys. Mes juos naudojame tik norėdami identifikuoti jūsų kompiuterį ir fiksuoti informaciją apie jūsų naršymą (pavyzdžiui, apie ankstesnius puslapius, peržiūrėtus mūsų svetainėje, jūsų IP adresą).

Slapukai — nedideli tekstiniai dokumentai, kurie yra saugomi naudotojo kompiuteryje su tikslu analizuoti naudotojo veiklą internete. Šie dokumentai naudojami kliento atpažinimui ir jam labiau pritaikyto aptarnavimo interneto svetainėje suteikimui.thumb_up
Quality line
asd asd asd